Ara

Yazım Kuralları

Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar bir İngilizce bir de Türkçe yazılmış ve her biri 300 kelimeyi aşmayan özet (abstract) ve ayrıca en az 5 adet anahtar kelime (keywords) içermek zorundadır. Yabancı dilde yazılan yazılar en çok 300 kelimeden oluşan Türkçe yazılmış özeti ile birlikte, yayımlanabilir.

Yazarlar eserlerini gönderirken çalıştıkları veya bağlı olduğu kurum bilgisini, unvanlarını, e-posta adresini ve ORCID numarası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler yazarın çalışmasıyla birlikte yayınlanacaktır. 

Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya .docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır.

Yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak, bir bütün halinde 10 sayfadan az olmayacak şekilde kaleme alınmış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Calibri, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı

Atıfların şu şekilde olması zorunludur:

Kitap için: Yazar soyadı, adı; eserin adı, baskı sayısı, eserin yayın yeri ve yılı, sayfa numarası

Örnek: AKYÜREK, Güçlü; Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021, s. 20

Makale için: Yazar soyadı ve adı, “makale adı”, derginin adı, cilt, sayı, yıl, sayfa numarası (s.)

Bir esere birden fazla kez atıf yapılması hâlinde, ilk atfın yukarıda gösterilen kurallara uygun şekilde yapılması; ikinci ve daha sonraki atıflarda ise yazar veya yazarların soyadlarına yer verilerek yapılması gerekmektedir. 

Örnek: AKYÜREK; s. 20

Aynı yazarın birden çok eserine atıf yapılması hâlinde, ilk atıfların yukarıda gösterilen kurallara uygun şekilde yapılması; ikinci ve daha sonraki atıflarda yazarın soyadından sonra atıf yapılan eserin adı da belirtilmelidir. 

Örnek: AKYÜREK; Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu, s. 20

Birden fazla yazarlı kaynaklara yapılan atıflarda yazarlar / işareti ile ayrılarak belirtilmelidir.

Örnek: ERMAN, Sahir/ÖZEK, Çetin; Açıklamalı Basın Kanunu ve İlgili Mevzuat, 4. Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul 2000, s. 20

İkinci ve daha sonraki atıflarda ERMAN/ÖZEK; s. 20

İnternet sitelerine yapılan atıflarda sitenin tam adına yer verilmesi ve siteye son erişim tarihinin parantez içinde yer alması gerekmektedir.

Başlık simgeleri sırasıyla I, A, 1, a, aa, aaa şeklinde oluşturulmalıdır.

Yazının sonunda “Kaynakça” bölümü bulunmalı ve makalede atıf yapılan eserlerin listesine atıf yapılan yazarın soyadına göre alfabetik sırayla yer verilmelidir.