Ara

Makalelerin Değerlendirilmesi ve Hakem İncelemesi

Dergiye gönderilen çalışmalar öncelikle yayın kurulu tarafından editoryal incelemeden geçirilir. Yayın Kurulu tarafından ilk değerlendirilmesi yapılan ve yayım ilkelerine uygun olmadığı saptanan yazılar, hakeme gönderilmeden önce, yayım ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir. 

Yayınlanması uygun görülen çalışmalar iki hakeme gönderilerek çift kör değerlendirmeden geçirilir. Bu süreçte hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilir. Hakemler gerek gördüğü takdirde yazıda istenen değişiklikler yazarlar tarafından yapıldıktan sonra yayınlanmasına onay verir.