Ara

Yazarlar Bakımından

Gönderilen tüm makaleler orijinal, daha önce başka bir platformda yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Her bir makale yayın kurulu ve en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir. İntihal, duplikasyon, gölge yazarlık, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, fikri hak ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.

İşlenme eserler için işleyen yazarın asıl eser sahibi veya diğer hak sahiplerinden izin aldığını belgelemesi gerekmektedir. 

Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) makalenin yöntem bölümünde ve ilk/son sayfasında yer verilmelidir.

Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.