Ara

Amaç ve Kapsam

Suç ve Ceza Dergisi temelde ceza hukuku alanında ve ceza hukukuyla hukukla bağlantılı konularda diğer hukuk ve bilim alanlarında, özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalara dayanan çalışmaların yayımlanması suretiyle literatüre katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. Bu kapsamda akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen makale, karar incelemesi, mevzuat değerlendirmesi, kitap incelemesi, çeviriler kabul edilmektedir.

Suç ve Ceza Dergisi açık erişimli, hakemli, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki defa yayınlanan, akademik ve hakemli bir dergidir. Dergide, Türkçe makalelerin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca makalelere de yer verilir.

Suç ve Ceza Dergisi Türk Ceza Hukuku Derneği’nin bir yayınıdır.